Hlavní stránka

Služby

Právo obchodní

 • právo směnečné a šekové
 • zakládání obchodních společností, zastupování v řízení před živnostenskými úřady a rejstříkovými soudy
 • smluvní závazkové právo (sepis smluv)
 • zastupování v jednáních s obchodními partnery
 • zastupování na valných hromadách
 • vymáhání pohledávek
 • nekalá soutěž
 • zastupování v soudním řízení
 • alternativní řešení sporů (mediace, arbitráž)

Právo rodinné

 • manželské majetkové právo
 • vztahy mezi rodiči a dětmi
 • osvojení (adopce)

Právo správní

 • řešení závažných dopravních přestupků (alkohol, návykové látky, vysoká rychlost)
 • zastupování v řízení před správními úřady
 • zastupování v soudním řízení správním (žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby proti nečinnosti správního orgánu, žaloby proti nezákonnému zásahu správního orgánu)
 • nároky z titulu odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Právo trestní

 • obhajoba v trestních věcech
 • nároky z titulu odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Právo ústavní

 • zastupování v řízení před Ústavním soudem
 • zastupování v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku

Mezinárodní právo soukromé

 • právo obchodní
 • právo občanské
 • právo pracovní
 • právo rodinné

Různé

 • úschova peněz
 • úschova listin
 • zajištění apostilace listin
 • zajištění výpisu z rejstříku trestů
 • právní rozbory
 • konzultace
 • Daňové poradenství a vedení účetnictví
 • a jiné